Tidslinje LINK 2017

8 maj
Inledande anmälan

Fram till den 15:e september är den inledande anmälan öppen för företag, vilket innebär att ditt företag kan uppge kontaktuppgifter och anmäla intresse till att delta i LINK-mässan 2017. Det finns även möjlighet att anmäla intresse för ytterligare marknadsföring, t.ex. att anordna ett evenemang för studenterna eller företagets logga på kläder och väskor. Sedan kommer en återkoppling ske där vi meddelar vad vi kan erbjuda för just ditt företag.

15 september
Deadline för inledande anmälan

Fr.o.m. den 15:e september är både vi i LINK och ni som företag bundna till anmälan. Om en avanmälan skulle vara aktuell så tillkommer en administrationskostnad motsvarande ett halvt grundpaket, d.v.s. 7500 kr.

Kompletterande anmälan öppnar
När den inledande anmälan stänger så öppnas den kompletterande anmälan. Då får ni som företag bl.a. möjlighet till att uppge namn på representanter, göra extrabeställningar inför mässan samt beställa bankett- och lunchbiljetter.

13 oktober
Deadline för rabatterad avanmälan

Fr.o.m. den 13:e oktober kommer kostnaden för en avanmälan motsvara ett helt grundpaket, d.v.s. 15 000 kr.
Deadline för kompletterande anmälan

Den kompletterade anmälan ska vara rapporterad till er företagsvärd senast den 13:e oktober.

6-15 november
Företagsvärd kontaktar

Då ditt företag är anmält till LINK 2016 kommer ni bli tilldelade en företagsvärd. Denna person kommer ta kontakt med er senast den 15:e november för att säkerställa detaljer i den kompletterande anmälan.

15-30 november
LINK-dagarna

LINK-dagarna pågår under två veckor och under den perioden har ni som företag möjlighet att utföra spännande evenemang för studenterna. Dessa företagsevenemang kan exempelvis vara lunchföreläsningar, träningspass, företagsbesök eller gokart. Genom att anordna ett evenemang får ni en bättre kontakt med studenterna och ett ypperligt tillfälle att berätta om er verksamhet.

Anmäl intresse till att anordna ett företagsevenemang i den inledande anmälan för att få mer information och idéer.

30 november
LINK-mässan

LINK-mässan går av stapeln!

Banketten
Som avslutning på LINK-dagarna anordnas en storartad bankett på Linköping Konsert och Kongress. Banketten är till för företagsrepresentanter och studenterna som är involverade i LINK. Kvällen kommer bjuda på en avslappnad stämning med bl.a. skickliga toastmasters och en trerätters middag.