Företagsutvärdering

Stort tack för ert deltagande under årets LINK-dagar!

Era åsikter är väldigt viktiga för LINK-dagarnas fortsatta utveckling, stort tack för ert deltagande i denna enkät!